Olga Esteban Rodas

Mijn naam is Olga Esteban Rodas, geboren op 25 augustus 1977 te Spanje. Sinds 1996 woonachtig in Nederland, getrouwd en moeder van twee prachtige kinderen; Paloma en Aaron. Ik heb met veel plezier de tweejarige opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening gevolgd en afgesloten. Samen met mijn man (maatschappelijk ondernemer) verzorgen wij karatelessen aan veel verschillende doelgroepen, mensen met en zonder beperking van alle leeftijden.

In de toekomst wil ik de jeugdgroepen beter kunnen begeleiden met allerlei activiteiten. Samen met hun ouders wil ik de jeugd meer kunnen bieden om specifieke problemen te kunnen oplossen dan wel te voorkomen. Mijn opleiding was een fijne start voor het leggen van verbanden voor wat betreft autisme en de JKA karate sport zoals ik deze ken. Mijn onderzoek bevestigt wat mijn leraar altijd zei. Ik vind het leerzaam, dat ik nu het verhaal achter het verhaal weet. Ook weet ik nu waarom mijn leraar deze filosofie heeft en dat juist kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornissen) zo goed gedijen binnen deze sport. Hier kom ik nog uitvoerig op terug in een ander hoofdstuk.                                  

Zelf beoefen ik sinds mijn 6e levensjaar dezelfde sport, namelijk JKA (Japanse Karate Associatie) Karate. Het is voor mij echt een levenswijze geworden; een filosofie.

Ik ben mij gaan richten op het ontwikkelen van een goede lesstijl (begeleiding) binnen het JKA Karate. Ik vind het fantastisch om kinderen en jeugd de discipline, normen en waarden van het JKA Karate mee te geven. Mijn besluit voor deze opleiding komt voort uit mijn passie voor deze bijzondere sport. Ik help graag jongere mensen in het ontwikkelen van hun karakter. Ervaring leert dat juist nu veel mensen met autisme geïnteresseerd zijn in het volgen van onze lessen. De aanpak van ons werpt vruchten af en was voor mij de motivatie om het JKA karate als instrument voor autisme eens nader te onderzoeken en te beschrijven.  Heel graag wil ik aantonen wat het belang is van de werking van ons JKA karate programma en ASS.

  • Instructrice, 4e dan JKA
  • JKA Wereld Federatie erkend instructrice.
  • Coach, begeleidster van de jeugd vanaf 4 jaar en speciale doelgroepen.
Blijf bij jezelf
Share